Home | ลูกเต๋า เวอร์ชั่น 1

@windygallery

Dice

Dice เวอร์ชั่นแรก ลูกเต๋าสำหรับใช้กับเล่นเกมกระดาน วัตถุดิบมีแค่ กระดาษแข็ง สี กาว กรรไกร พิมพ์ออกมา ระบายสีจุดในแต่ละด้าน เอาไปแปะกับกระดาษแข็งแล้วตัด พับตามด้าน แล้วติดกาว หาหนังสือมาทับทิ้งไว้กาวยึดแน่นซัก 10 นาที เป็นอันเสร็จ
ข้อมูลทางเทคนิค รูปภาพถูกวาดด้วยมือบนกระดาษ ถ่ายด้วยกล้องมือถือ แล้วแปลงรูป bitmap เป็น vector ด้วย tool potrace ของ Peter Selinger

Load me