คาถาหลวงปู่โต

โดยหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันเมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา

ใช้กรณีคนจะร้ายกับเรา ทำให้เขาใจอ่อน

กลับสู่หน้ารวมบทสวด